Jakmedlem.se

Stängt tills vidare p.g.a. bristande intresse

Jakmedlem.se var ett initiativ av några medlemmar i JAK medlemsbank som tyckte att JAK behövde ett forum för ideutbyte och diskussion. Initiatvet bestod dels i ett webbaserat diskussionsforum, dels i regelbundna videomöten och andra aktiviteter. Tidvis var engagemanget stort, likaså antalet intresserade medlemmar.

Initiativtagarna upplevde dock ett från början kyligt och skeptiskt mottagande från JAK:s styrelse och ledning. Men efter en tids konstruktiv dialog blev verksamheten mer accepterad, och på årsstämman 2022 beslöts att JAK skulle använda Jakmedlem.se som en resurs och göra forumet känt för medlemmarna. Därefter hände mycket lite från officiellt håll, alltmedan de ideella resurserna som hållit igång Jakmedlem.se tröttats ut av att känna sig motarbetade.

Jag är Jon Arvid Johnson och det var jag som satte upp, administrerade och driftade webbforumet. Ovanstående är min korta berättelse såsom jag har uppfattat det hela - någon annan har kanske en annan upplevelse.

Webbforumet är nu avstängt. Det kan dock tämligen enkelt sättas igång igen om intresse visas. Har du frågor eller förslag, kontakta mig gärna: jakmedlem@fripost.org eller 073-049 56 80